Eesti suuremad interneti enampakkumiskeskkonnad metsale on timber.ee, metsa­uhistu.ee, tehingukeskus.ee ja maaportaal.ee. FOTO: Viio Aitsam