«Vihakõne, täpsemalt vaenukõne seadus tuleb,» ütleb justiitsminister Maris Lauri ja lisab selgituseks, et vaenukõne on see, kui keegi kutsub üles teatud inimesi ründama sellepärast, et nad kuuluvad teatud gruppi, mida nad muuta ei saa, ja selle tagajärg võib olla peksmine või tapmine. «Kas tõesti ei peaks karistama neid inimesi, kes kutsuvad üles kuriteole?» küsib ta.

Toomas Kask: Kas tulevikus võib siis vaenukõne seaduse rikkumise eest sattuda vanglasse?

Karistusmäärad tuleb ümber hinnata. Euroopas eeldatakse, et kui tegemist on kriminaalse olukorraga ja vaenukõne toob kaasa tõsiseid tagajärgi, siis on võimalik ka kriminaalkaristus. See karistus võiks olla üks kuni kolm aastat [vanglakaristust]. See on Eesti valik. Ma tahaksin, et inimesed ei õhutaks ühtesid teiste vasta, aga kui siiski nii juhtub, on karistus vajalik.