P, 4.06.2023

Karmen Trasberg ja Aili Saul: kogukonnakoolist kogupäevakooliks

Facebook Twitter
Comments
Karmen Trasberg ja Aili Saul.
Karmen Trasberg ja Aili Saul. Foto: Erakogu

Mitmed Eesti koolid on läinud üle kogupäevakooli erinevatele mudelitele, näiteks on seda rakendamas Tartu Erakooli LõunaTERA. Kogupäevakool tänapäeval ei ole lihtsalt pikem koolipäev. See on uus õppimiskultuur, mis annab võimaluse lõimida õppimist, puhkeaega ning huvitegevust. Kogupäevaõpe on hea lahendus ka seetõttu, et kõik lapsi arendavad tegevused toimuvad koolimajas, õues ja ümbruskonnas ning vanemad ei pea täitma logistiku rolli, sõidutades lapsi huvi- ja õpiringidesse.

Ideaalses kogupäevaõppes on akadeemiline ja huviõpe lõimitud tervikuks. Lisa- ehk tunnivälised tegevused ei toimu päeva lõpus, vaid on seotud õppekavaga ja tunnis käsitletud teemadega. Näiteks kasutades üldõpetuse meetodeid, õues- ja loovõpet. Seejuures on kõik pärastlõunased tegevused õppekava osa ning seotud parajasti tundides käsitletud teemadega. Teiste maade kogemus kinnitab, et see toob igas vanuses lastele tagasi koolirõõmu ja entusiasmi, lisaks väheneb üksi kodus ja nutiseadmes oldud aeg, mis on vanemate hinnangul suur murekoht. Uuringud näitavad ka seda, et paranevad laste omavahelised suhted ning vanemate ja õpetajate koostöö, vähem on tõrjumist ja kiusamist.

Õpetajad on esile tõstnud seda, et neil on rohkem võimalusi katsetada uuenduslikke meetodeid, mida traditsiooniline koolipäev ei võimalda. Koolijuhid kiidavad, et paranenud on koolikliima tervikuna.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles