Ruumiandmete seaduse kohaselt peab koha-aadress tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga. Viimsis on pandud kümneid tänavanimesid ja moodustatud sadu uusi aadresse. FOTO: Eero Vabamägi