Looduslikke pühapaiku hävitav Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ei tohiks müüa puitu Euroopa säästva metsamajandamise (FSC) sertifikaadiga, kuid Eestis RMKd vastutusele ei võeta, põhjendas Maavalla Koda kaebuse saatmist sertifikaate väljastava ühingu peakontorisse Kopenhaagenis.

«RMK müüb juba aastaid FSC sertifikaadiga puitu, millest osa on raiutud ristimetsadest ja teistest looduslikest pühapaikadest,» selgitas Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm. «Tegemist on tarbija petmise ja eksitamisega, mille eest vastutab eelkõige sertifikaadi välja andnud ja RMK tegevust kontrolliv audiitororganisatsioon. Niikaua kui RMK-l lastakse rüüstata looduslikke pühapaiku ja samal ajal kasutada kõiki sertifikaadiga kaasnevaid hüvesid, niikaua RMK seda ka teeb.»

Maavalla Koda ja Hiite Maja on sertifikaate väljastavale NEPConi (Preferred by Nature) Eesti allüksusele (NEPCon OÜ) korduvalt samasuguseid kaebusi esitanud. Tulemusteta. Sanktsioonid olnud rikkumiste ulatust arvestades sümboolsed ja pole rikkumisi peatanud: RMK-lt peaks sertifikaadi ära võtma.

Tegu on aga metsamaterjali müüja jaoks üliolulise loatähega: suuremat osa Eesti metsamaterjalist poleks ilma FSC sertifikaadita Euroopas võimalik müüa. Miks aga selline rahvusvaheline loatäht üldse loodud on – et kohustada metsa majandama jätkusuutlikult, hoidma loodus- ja kultuuriväärtusi.

Viimane piisk karikasse –​ Kamade ristipuude raiumine

Perekond Kama ristipuude (Partsimõisa ristimändide) maharaiumise õigustamisel (Postimees 4.01.2021) läks RMK nahaalsus kaebajate hinnangul üle igasuguse piiri.

Facebook
Comments 22