R, 1.12.2023

REGIONAALARENG ⟩ Diana Eerma, Kadi Timpmann: teadmised Eesti maapõueressursside kohta vajavad täiendust

Facebook
Comments 3
Paldiski panga läbilõige. Läbilõike alumise osa moodustab enamasti Kambriumi vanusega liivakivi. Sarnases liivakivis leidub paljudes kohtades palju fosfaatset karbimaterjali, mis moodustabki Eesti fosforiidi.
Paldiski panga läbilõige. Läbilõike alumise osa moodustab enamasti Kambriumi vanusega liivakivi. Sarnases liivakivis leidub paljudes kohtades palju fosfaatset karbimaterjali, mis moodustabki Eesti fosforiidi. Foto: Alvar Soesoo

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaasprofessor Diana Eerma ja nooremlektor Kadi Timpmann kirjutavad, kuidas läks maavarade inventuur ja mis järeldusi tasub selle tulemustest teha.

Aastatel 2017–2020 viidi Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Geoloogiateenistuse koostöös ellu RITA projekt «Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine (MAARE)», mis uuris tulevikumaavarasid, nagu fosforiit, graptoliitargilliit ja metallid, mida praegu Eestis ei kaevandata ning mille kohta teadmisi napib. Uuringus otsiti kõrgema lisandväärtusega kasutusalasid ka muidu hästiuuritud turbale, vaadeldi põlevkivijäätmete (tuhk, aheraine) kasutusvõimalusi ja Ediacara liivakivi kui ehituskeskkonda. Projektis hinnati olemasolevat teadmiste taset nende maavarade kohta.

Facebook
Comments 3

Märksõnad

Tagasi üles