Fookuse Hariduse ja teaduse toimetaja Mihkel Kunnus.
Fookuse Hariduse ja teaduse toimetaja Mihkel Kunnus. Foto: Konstantin Sednev

Maailmavaatelised erinevused lõimumisküsimuses võivad seisneda selles, kuivõrd nõudlikult suhtutakse kultuurilisse kompetentsi, arutleb toimetaja Mihkel Kunnus.

Mul on tunne, et üks veelahe Tiit Kärneri ja Marek Tamme maailmapiltide vahel seisneb erinevas vastuses küsimusele, kuivõrd inimprototüüp «akadeemiline haritlane» sobib masstootmisesse.