Foto noovast (tähistatud), kus ülal paistab tähist M52 kandev täheparv ja paremal Mulli uduks kutsutud NGC 7635. Foto on tehtud teleskoobiga Skywatcher Esprit 120ed. FOTO: Vladimir Goman/Rahva Observatoorium Eestis