Kuigi 2020. aastal valminud analüüsist selgus, et trammitee rajamine Tartusse oleks sotsiaal-majanduslikult kasulik, otsustas linnavalitsus kergrööbastranspordi üldplaneeringust välja jätta ja trammimõttele pidurit tõmmata, kuna pidas trammivõrgu rajamist ebatõhusaks.

Natuke üle aasta tagasi valminud Tartu trammianalüüs tekitas palju elevust: välisabiga oleks üle 300 miljoni maksev trammiprojekt võimalik ja linnaelanikele kokkuvõttes kasulik. Tartu linnainsener Mati Raamat ütles toona projekti kommenteerides, et trammivõrk võtaks kindlasti autodelt ruumi ära, aga võidaks elanikele puhtama õhu.

Põhiline trammitee jooksis analüüsis Annelinnast kesklinna ning sealt edasi Lõunakeskuse poole. Lisavõimalusena pakuti välja, et trammi saaks käima panna linna tööstusrajoonidesse.

Linnavõim projektist ja selle hinnast nii vaimustuses polnud. Linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea Reno Laidre (Reformierakond) hindas toona, et projekt tuleb kaunis kulukas ja miinusena tähendaks olemasoleva bussi- ja autoliikluse asendamist.

Tartu üldplaneering 2040+ tuleb vastu võtta sügisel. Üldplaneeringu põhilahenduses, mille avalikud arutelud algasid eelmisel nädalal, jättiski linnavalitsus trammivõrgu välja. Samal ajal on Tartu linna visioonidokumendis «Säästev Tartu» kirjutatud, et keskkonnasäästlik elulaad peab jõudma kõigi linlasteni, seda ka ühistransporti silmas pidades.

Facebook
Comments 9