Eesti nudipäised maatõugu veised Matsalu kadastike vahel. Looduskaitse on alati püüdnud loopealseid võimalikult avatutena hoia. Vahel on selleks lihtsalt kariloomi nappinud.
Eesti nudipäised maatõugu veised Matsalu kadastike vahel. Looduskaitse on alati püüdnud loopealseid võimalikult avatutena hoia. Vahel on selleks lihtsalt kariloomi nappinud. Foto: Rein Kuresoo

Looduskaitse on muutumas üha konfliktsemaks. Aina sagedamini võib meediast lugeda eraomanikest, kes ei ole rahul nende maade või muu vara kasutamisele seatud kitsendustega. Paljusid poliitikuid ja majandusinimesi pahandavad aga veelgi üldisemad piirangud, mida kliima, elurikkuse ja ressursside kaitsmise nimel on juba kehtestatud või mis on alles kavandamisel. Keskkonnaaktivismi kasvades on radikaliseerunud ka liberaalse ja piiranguteta majanduse pooldajad.

Argitasandil taandub suur osa looduskaitselisi konflikte lihtsalt piirangute ebapiisavale hüvitamisele riigi poolt, täpsemalt – maaomanike ebavõrdsele kohtlemisele selles osas.