Mõistetel «isemajandamine» ja «suveräänsus» on oluline roll kurjuseimpeeriumi Nõukogude Liidu lagundamisel 1980ndate lõpus, leiab neid mõisteid oma väitekirjas uurinud vastne sotsiaalteaduste doktor Juhan Saharov.

Suveräänsuse mõiste oli kui pomm, mille plahvatus hävitas Nõukogude Liidu – aga pommi süütenöör pandi põlema Eestis.

Pisut rohkem kui kuu aega tagasi kaitses Juhan Saharov Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudis doktoriväitekirja teemal «From Economic Independence to Political Sovereignty: Inventing ’Self-Management’ in the Estonian SSR» («Majandusiseseisvusest poliitilise suveräänsuseni: leiutades «isemajandamist» Eesti NSVs»).