Ettevõtjad plaanivad rajada tselluloosi- ja põlevkiviõlitehase, tuumajaama ja uued põlevkivikaevandused just Virumaale, viidates kohalike töötute päästmisele kõrgepalgaliste töökohtadega. Lisaks tehakse fosforiidiuuringuid – kas Virumaal käib vinge innovatsioon või kõlab hüüatus «Käed üles, Virumaa!»?

«Kui kõiki neid ühekaupa vaadata, siis ehk ei tundugi nii hirmus, aga keegi pole mõõtnud, kuidas mõjuvad koos keskkonnale, kui üks tehas on siin, teine seal, siis veel kaevandused,» märkis Ida-Virumaal Lüganusel elav keskkonnakaitsjast õpetaja Kaja Toikka (45). «Liites kokku endised, praegused ning plaanitavad tööstus- ja kaevandusalad, jääb valla territooriumist puutumata ainult veerand!»

Neljapäeval tutvustas Viru Keemia Grupp (VKG) kohalikele tselluloositehast, mille plaanib ehitada Kohtla-Järve külje alla, oma õlitehase lähistele tuhamäe ja kõrgepingeliini vahele. Lüganuse vallavanem Andrea Eiche on avaldanud heameelt 250 töökohaga tehase üle. «Ma isiklikult arvan, et kui natukene olen tutvunud VKG plaaniga, siis ma ei näe siin praegu ohtu Eesti loodusele üldse,» kinnitas ta 20. juulil ERRile. «Ma näen pigem seda, et Eesti riik ja inimesed võidavad sellest rohkem.»

Tselluloositehase rajamise poolt on ka endine Kiviõli keemiatööstuse tehnikaosakonna juhataja, praegune Jõhvi valla ehitusprojektijuht ning Lüganuse vallavolikogu keskkonna- ja maaelukomisjon esimees Jevgeni Korniltsev (pildil).

«Kraft-tehnoloogia (ehk sulfaattehnoloogia, leiutati 1884. aastal – toim) on kõige parem, mis on hetkel olemas,» seletas Korniltsev. Nende (tootja – toim) sõnul ebamugavusi ei peaks olema. Tehas asub majadest kaugel. Kui usaldada VKG esindajaid, siis lõhna ei tule,» rääkis ta, mööndes, et rahvas on ses suhtes umbusklik. «Inimesed on väsinud juba Kiviõli keemiatööstusest, kust levib aeg-ajalt haisu. Nad kardavad iga tööstuse laienemist.»