Oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad kõik valitsuse ministrid peale peaministri Kaja Kallase ja haridus- ja teadusministri Liina Kersna (mõlemad Reformierakond). KOVi valimistel kandideerivast 13 ministrist ei plaani mitte ükski valituks osutudes oktoobris volikokku tööle minna.

Vabariigi valitsuse seaduse järgi ei tohi valitsuse liige väljaspool ametikohustusi olla ühelgi muul valitaval või nimetataval ametikohal ega tegutseda töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel, eranditeks on teaduslik ja pedagoogiline töö. Teisisõnu, samal ajal pole võimalik olla minister ja osaleda kohaliku omavalitsuse volikogus.

Seadus aga ei takista ministril KOVi valimistel kandideerida. Valituks osutudes on võimalik ministril volikokku tööle minna, aga see tähendab, et ministriportfellist tuleb loobuda.