N, 8.06.2023

AK ⟩ EKI keelekool: kas kukil on punased lotid

Facebook Twitter
Comments 1
Keeleõppija Sõnaveeb
Keeleõppija Sõnaveeb Foto: Kuvatõmmis

EKI vanemarvutileksikograafid Kristina Koppel ja Jelena Kallas tutvustavad Keeleõppija Sõnaveebi, kust saab abi eesti keele kui teise keele õppija.

Siinse rubriigi lugejatele ei ole kindlasti uudis, et alates 2019. aastast on Eesti Keele Instituut suunanud sõnastike kasutajaid Sõnaveebi – keeleportaali, kus saavad kokku kõik sõnad ja kogu info, mida ühe sõna kohta öelda on. Sõnaveebis on hetkel ligikaudu 300 000 eestikeelset sõna ning nende hulk suureneb pidevalt, sh ka uute sõnade arvelt (augustis on lisandunud näiteks pimepood ja tehnostress). Peale sõnade tähenduste, sõnavormide, näidete, sünonüümide, naabersõnade, võõrkeelsete vastete, ÕSi soovituste jm kõrval sisaldab Sõnaveeb ka entsüklopeedilist ning etümoloogilist infot, samuti kuvatakse terminisõnastikke. Eesti keele kui teise keele õppijale, eriti algajale ja edasijõudnud keeleoskajale (keeleoskustase A1–B1), võib Sõnaveebis pakutavast infohulgast läbi närimine tunduda aga ületamatult raske ning võtta üldse soovi seda oma õpingutes kasutada.

Kui Sõnaveebis on esitatud kõik sõnavormid, mida on grammatiliselt korrektne moodustada (nagu näiteks kuke mitmuse alaleütleva vorm kukile ja mitmuse alalütleva vorm kukil), siis Keeleõppija Sõnaveebis on esitatud vaid sellised vormid, mis on tegelikult kasutusel (vorme kukil ja kukile ei näidata).

Et eesti keele õppijaid toetada, avalikustas instituut 2020. aastal Sõnaveebi kõrvale Keeleõppija Sõnaveebi (sõnaveeb.ee/lite). Võrreldes Sõnaveebiga on Keeleõppija Sõnaveebis infot palju vähem ning see on ka lihtsamini esitatud. Keeleõppija Sõnaveebis on ligikaudu 6000 kõige olulisemat eesti keele sõna, mis on piisav hulk, et igapäevastes tegevustes hakkama saada. Kõik sõnad on seletatud lihtsas keeles ja tähenduste paremaks illustreerimiseks on portaali lisatud ka ligikaudu 700 pilti.

Eesti keel võib oma 14 käände ja viie kõneviisiga tunduda keeleõppijale keeruline – eriti raske on abi saada sellistest sõnastikest, kus sõnavormid on esitatud näiteks muuttüübi numbri ja tüüpsõna abil. Keeleõppija Sõnaveebis saab keeleõppija korraga vaadata käändsõnu 14 käändes nii ainsuses kui mitmuses ning pöördsõnu kõikides kõneviisides ja ajavormides. Kui Sõnaveebis on esitatud kõik sõnavormid, mida on grammatiliselt korrektne moodustada (nagu näiteks kuke mitmuse alaleütleva vorm kukile ja mitmuse alalütleva vorm kukil), siis Keeleõppija Sõnaveebis on esitatud vaid sellised vormid, mis on tegelikult kasutusel (vorme kukil ja kukile ei näidata). Nii on keeleõppijal sõnavorme kindlam vaadata just Keeleõppija Sõnaveebist.

Eesti keele kui teise keele õppija abistamiseks on Sõnaveebi lisatud ka lisamaterjalid, mille leiab portaali menüüst lehe paremal üleval nurgas. Alamlehelt «Õpime eesti keelt» saab abi näiteks avalduse, CV, volituse ja kaaskirja kirjutamisel; piltsõnastiku abil saab täiendada oma sõnavara teatud teemavaldkondade (nt loomad, linnud, putukad) kaupa.

Facebook Twitter
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles