Tallinna ümbruse valdasid on nende keskmisest kõrgema elatustaseme ning nooremate ja jõukamate inimeste massilise sinna elama asumise pärast hakatud nimetama kuldse ringi valdadeks. Neist Viimsi, Rae ja Harku on ehk kõige tähelepanuväärsemad oma kiire rahvastikukasvu, kõrge keskmise sissetuleku, noore elanikkonna ja üle 15 aasta kestnud Reformierakonna ja Isamaa domineerimisega. Need vallad jäid puutumata ka haldusterritoriaalsest reformist, kuna vastasid hästi eeskujuliku omavalitsuse kriteeriumitele.

Vähemalt kahes neist, Viimsis ja Harkus võivad aga valimised tuua suuremaid vahetusi vallavalitsusi moodustavates koalitsioonides, samas kui Rae vallas võivad juhid tunda end kindlamalt. Kuid suurem osa kampaaniast on alles ees ning kes tegelikult «kuldseid valdu» juhtima hakkavad, selgub alles 17. oktoobri hilisõhtul.

Viimsi: tugev uus tulija Eesti 200

Kuigi Reformierakond ei ole olnud Viimsis pidevalt juhtivaks erakonnaks, loetakse valda siiski üheks Reformierakonna kantsiks. 2005. aastal saadi volikogus 21 kohast seitse Isamaaliidu kuue koha vastu. 2009. aastal loovutati juhtroll IRLile, saades selle aga järgmistel valimistel taas enda kätte. Mitmed skandaalid, konfliktid ja erakonnast lahkumised on Reformierakonna juhtpositsiooni siiski taas kõigutama hakanud. Ka lõppeval perioodil ei ole Reformierakond olnud stabiilne, vallavanemaid on olnud kolm: Siim Kallas, Laine Raudjärv ja Illar Lemetti. Isamaa on olnud nende kõige sagedasem koalitsioonipartner, kuid ka teised erakonnad ja valmisliidud on saanud aja jooksul valla juhtimises osaleda.

Uutest tulijatest peetakse ka konkurentide poolt üheks tugevamaks Eesti 200 nimekirja, kes ilmselt loodab ka uudsus- ja üllatusefektile, sest seal leiab tuntud nimesid mitmest kultuuri- ja eluvaldkonnast. Nimekirja liider Lauri Hussar usub, et viimsilased ootavad seniste erakondade asemele valda juhtima uusi inimesi ja värskeid mõtteid, keda ja mida nemad esindavadki.