28. juunil 1919 sõlmitud Versailles’ rahulepingu trükitud tekst. Rahulepingu esimene osa oligi Rahvasteliidu põhikiri, mis koosnes 26 artiklist. Kokku oli rahulepingus 440 artiklit.
28. juunil 1919 sõlmitud Versailles’ rahulepingu trükitud tekst. Rahulepingu esimene osa oligi Rahvasteliidu põhikiri, mis koosnes 26 artiklist. Kokku oli rahulepingus 440 artiklit. Foto: Wikimedia Commons

Miks läks nii, et väikeriigid olid ise need, kes Rahvasteliidu julgeolekutagatistest lahti ütlesid, ja miks Rahvasteliidu põhikiri väikeriikidele loodetud kaitset ei pakkunud, sellest kirjutavad University College Londoni Skandinaavia ajaloo kaasprofessor Mart Kuldkepp ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo.

Sada aastat tagasi 23. septembril 1921 teatas Jaan Tõnisson Postimehe esiküljel lugejatele rõõmsat uudist: Eesti Vabariik kuulub Rahvasteliidu liikmete hulka!

Jaan Tõnisson 1928. aastal.
Jaan Tõnisson 1928. aastal. Foto: Karl Hugo Akel/Rahvusarhiiv
Facebook
Comments