Facebook ja sotsiaalmeedia laiemalt on pannud meid avardama oma privaatsfääri, muutes meie rahvakombeid, kuid tekitades ka küsimusi meie turvalisuse ja heaolu kohta. Pööre on olnud kiire, arvestades, et Facebook loodi 2004. aastal ja et ajalooliselt on rahvakombed muutunud väga aeglaselt.

2015. aastal kaotasin oma isa. Vastavat teadet Facebooki ma ei pannud, ehkki paljud sõbrad-tuttavad olid selleks ajaks jaganud oma leina. Sel aastal aga lahkus raske haiguse tagajärjel sõber ja seda kurba teadet otsustasin Facebookis jagada. Võib-olla selleks, et leevendada kaotusvalu, võib-olla ka selleks, et sugupõlv nooremad tema sõbrad näeksid Facebookis ärasaatmise kohta ja aega. Lein oli kolinud virtuaalruumi.

Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu, kes on uurinud surmakultuuri, selles siiski suuremat muutust ei näe, meenutades, et enne arvutiajastut ja ühismeediat olid peresündmused kohaliku kogukonna teema, sest inimesed olid paiksed.