Lääne hegemoonia murenemine nõrgendab inimõiguste positsiooni. Hiina ja Venemaa ignoreerivad neid ning nende varjus paljud väiksemad riigid. Läänes on äärmuslased mõlemal tiival valmis põhiõigused üle parda heitma, tõdeb briti politoloog Stephen Hopgood.

Inimõiguste ülddeklaratsioon ei ole väga vana, võrreldes mõne muu väärtussüsteemiga, nagu kristlus või kommunism. Näeme kristlike väärtuste allakäiku läänes ja kommunistliku ideoloogia marginaalsust. Millised on inimõiguste väljavaated väärtussüsteemina?

Inimõigused esinevad nii moraalsel kui ka õiguslikul kujul. Paljud laialt levinud väärtussüsteemid hõlmavad inimõigusi moraalses mõttes sedavõrd, kui nad järgivad nende keskset põhimõtet: et inimestena on meil kõigil täpselt üks ja sama moraalne väärtus ja seetõttu samad õigused sõltumata meie käitumise, identiteedi, rikkuse või staatuse mis tahes aspektist. On väärtussüsteeme, milles seda põhimõtet ei ole. Kuid enamik väärtussüsteeme räägib õiglusest, võrdsusest või õiglusest kõigi jaoks mingil kujul.

Loomulikult on kristluse ja inimõiguste vahel tugev kultuuriline sugulus ning ma olen väitnud, et inimõigused on tegelikult kristluse ilmalik vorm, kusjuures meelsusvangid on nii lähedal Kristuse arhetüübile kui üldse võimalik. See aitab meil mõista seda sügavamat pühendumist (vähemalt põhimõtetes), millega paljud kristlikud riigid suhtuvad inimõigustesse.

Inimõigused õiguslikus mõttes on suur hulk rahvusvahelisi, piirkondlikke ja riiklikke seadusi, institutsioone ja poliitikaid inimõiguste moraalse külje põhimõtete ellurakendamiseks. Nende laiem mõju on siiski olnud ebaselge. Tegu ei ole tegutsemisjuhistega. Need ei aita meid elada head elu positiivses mõttes, olla vooruslik või õiglane või vaba, ja nende nõrk jõustamine näitab, et inimõigustest on võimurite ning võimu kuritarvituste ohjeldamisel vaid piiratud kasu. Rahvuslikel, kultuurilistel ja poliitilistel võitlustel on ühiskonna põhiväärtuste ja poliitika muutuste põhjusena palju suurem kaal.