Tallinna halduskohus tühistas eelmisel nädalal keskkonnaameti välja antud kaevandamisloa ning mõistis keskkonnaametilt välja kaebaja, mittetulundusühingu Lüganuse Tagaküla õigusabikulu ligi 17 000 eurot.

Otsus ei ole jõustunud ja selle võivad ringkonnakohtusse edasi kaevata nii keskkonnaamet kui ka kaevandamisluba taotlenud Kaltsiumkarbonaat OÜ, mis osales kohtuprotsessis kui kolmas isik.

Kaltsiumkarbonaat OÜ taotles lubjakivi kaevandamise luba alale, mis asub Lüganuse vallas kahe, üksteisest umbes 500 meetri kaugusel asuva küla vahel. Lüganuse Tagaküla jääb Purtse jõe ja plaanitava kaevandusala vahele, mis tähendab seda, et küla kaevudes võib vesi joogikõlbmatuks muutuda või sealt üldse kaduda. Muretsedes nii kaevude kui lahtises karjääris kaevandamisega kaasneva müra, vibratsiooni ja tolmu pärast, vaidlustasid külaelanikud keskkonnaloa kohtus.

Facebook Twitter
Comments