P, 2.04.2023

AK ⟩ EKI keelekool: alfast oomegani

Sirje Mäearu
, EKI vanemkeelekorraldaja
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sirje Mäearu
Sirje Mäearu Foto: EKI
  • Kreeka tähti ja nende nimetusi kohtab oskussõnavaras
  • Sageli kasutatakse neid tähti ja nimetusi järjestamisel
  • Seda tehakse nii loomariigi kui ka inimeste puhul

Alfatest, gammaosake, lambdaandur, oomegarasvhape. Kreeka tähtedest eesti sõnavaras räägib Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu.

Kreeka tähestik algab alfaga ja lõpeb oomegaga. Kahe esimese tähe nimetuse alfa ja beeta järgi loodud alfabeet tähistab eesti keeles sama mida tähestik ning on meile tulnud saksa keele kaudu. Tähestiku teine sünonüüm aapestik lähtub tehissõnast aabe, mille lõi Johannes Aavik 1930. aastal eesti (ladina) tähestiku esitähtedest a ja b.

Suuremalt jaolt on kreeka tähti ja nende nimetusi näha oskussõnavaras, ent mõnevõrra ka üldkeeles. Valdavalt näib tegu olevat rahvusvaheliste sõnadega, nt beetakaroteen (varem beetakarotiin), vrd ingl beta carotene, sm beetakaroteeni, sks Beta-Carotin, vn бета-каротин.

Tähed võivad viidata sarnasusele, nt delta suurtähe ∆ kuju järgi on geograafias nimetuse saanud delta ’suudmemaa’, anatoomias deltalihas, lennunduses deltaplaan; sigma väiketähe ς kuju järgi sigmakäärsool.

Kreeka tähti sisaldavad nimetused gammatsism, kapatsism, sigmatism jts osutavad teatud ladina häälikute väärhääldusele, nt jotatsism (< ioota) märgib j-hääliku väärhääldust.

Vastandina alfa- ja beetaisastele on oomegaisane madalamast madalamal kohal meestoiduahelas.

Kreeka tähti ja nende nimetusi kasutatakse järjestamisel. Tähenimetustega on järjestatud nt alfakiirgus, beetakiirgus, gammakiirgus, deltakiirgus, mille kõrval käibivad ka tähtedega variandid (sel juhul ühendatakse täht järgneva nimisõnaga sidekriipsu abil): α-kiirgus, β‑kiirgus, γ-kiirgus, δ-kiirgus. Kreeka suurtähtedest rohkem näikse eelistatavat väiketähti, just neid, mis ei lange kujult kokku ladina omadega, vrd nt alfa – suurtäht A, väiketäht α; beeta – B, β; epsilon – E, ε; müü – M, μ.

Praeguse pandeemiaviiruse variante tähistab WHO üldkeeles kreeka tähtedega: alfatüvi, beetatüvi, gammatüvi, deltatüvi... Kuniks jätkub tähti.

Tõlkelaenudena on eesti keelde jõudnud alfaisane ja alfaemane, beetaisane ja beetaemane (ingl alpha male, alpha female, beta male, beta female). Alfaisane märgib valitsevat isaslooma, alfaemane sellist emaslooma, beetad on hierarhias järgmised, näiteks kiskjakarjas ei hakka beetaemane vastu alfaemasele. Suuremates karjades järgnevad alfaloomadele beetaloomad, kelle kohustuseks on hoolitseda alfaisase ja -emase järglaste eest, kui nad ise on jahiretkel või mõnel muul põhjusel karjast eemal.

Loomariigi kõrval kasutatakse neid hierarhiasõnu ka inimeste puhul. Alfaemased kujutavad ohtu ainult beetanaistele, kes jäävad alfaemastele kõvasti alla. Usk sellesse, et ka praeguste beetaemaste ja gammaisaste elul on väljavaade, mõte ja potentsiaal... Vastandina alfa- ja beetaisastele on oomegaisane madalamast madalamal kohal meestoiduahelas.

Mis on alfa ja oomega meie elus? Sellele vastates peame vaagima, kes või mis on meile kõige olulisem.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles