Eesti rannikumeri pääses vaevalt naftasaaduste ümberpumpamisest laevalt laevale (STS), teine mürgine ja keskkonnaohtlik tegevus meie ankrualadel pole seni ametnike tähelepanu pälvinud.

«Suurte traatharjadega kraabitakse otse merre tankerite põhja külge kinnitunud võõrliigid, mürgine põhjakate ja värvitükid,» väidab Tallinna looduskaitseseltsi esimees Arvo Veskimets. «Laevakere on kaetud ainetega, mis takistavad elusorganisme laevapõhjale kinnitumast. Need värvid ja muud ained on mürgised ja keskkonnaohtlikud. Aga aeg-ajalt on tarvis vana saast koos sinna kinnitunud organismide (molluskid, vetikad, taimed) maha kraapida ja uus mürk peale kanda.»

Sellist tööd peab tegema kooskõlas rahvusvahelise konventsiooniga, millega Eesti ühines 2009. aastal ja mille kinnitas seadusega selle aasta alguses. Oleme võtnud kohustuse tagada, et kui Eesti vetes laevapõhjalt kattumisvastast süsteemi eemaldatakse, kogutakse tekkivad jäätmed kokku ja kõrvaldatakse ohutult.