R, 2.12.2022

EBASEADUSLIK ⟩ Pole vaja koroonatõendit, Tallinnas saab sauna kiirtestiga

Pole vaja koroonatõendit, Tallinnas saab sauna kiirtestiga
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 11
Raua tänava saun Tallinna kesklinnas ei nõua külastajatelt immuniseerimistõendit.
Raua tänava saun Tallinna kesklinnas ei nõua külastajatelt immuniseerimistõendit. Foto: Tairo Lutter
  • Kuigi valitsus annab korralduse kontrollida tõendit, talitab Tallinn omatahtsi
  • Saunalistelt ei küsita, kas neil on kodus pesemisvõimalus või mitte
  • Saun võib tõesti olla eluks vajalik, reegleid tuleks aga siiski järgida

Kuigi valitsuse korraldus näeb koroonaviirushaiguse leviku tõkestamiseks ette, et avalikus saunas käimiseks tuleb esitada immuniseerimistõend, on olemas ka teine sissepääsumoodus, mis aitab valitsuse korraldusest mööda hiilida.

Astudes nädal tagasi hommikul Raua tänava sauna uksest sisse, tabas külastajat hubases fuajees kloorihaisu asemel soe sööklaslik sumin. Kohvikulaudades istus viis inimest. Piletikassa klaasi taga oleval teenindajal oli sinine kaitsemask lõua otsa vajunud. Lauatelefon tirises vahetpidamata.

«Tere, linna saun... jah.»

Kassa juurde astus vanem vene keelt kõnelev mees, kes ulatas teenindajale paberil Covidi-tõendi, samal ajal teise käega mantlitaskust euromünte urgitsedes.

Tema järel astus kassa juurde Postimehe esindaja.

«Tere, sooviksin ühe pileti.»

«Tavapilet on viis eurot, aga kõigepealt küsime vaktsineerimispassi.»

«Oeh... olen selle maha unustanud. Eks pean siis koju tagasi sõitma.»

«Meil on võimalus ka kiirtest teha kohapeal.»

«Päriselt?»

«Jah, see on tasuta. Et kui inimesel on maha jäänud või ei olegi tõendeid, kes pole vaktsineeritud, teeme kiirtesti. See võtab ainult viis minutit.»

«Väga hea! Aga kuidas teil selline võimalus on?»

«No see oli alguses igal pool, aga kui see kinni pandi, siis saime eriloa. Oleme linna munitsipaalsaun ja saime eriloa, et jätkata testidega.»

On lubamatu olukord, kus iga juhuslik inimene astub sauna ja väidab, et tal pole kodus pesemis­võimalusi, selleks, et kõrvale hiilida tõendi-kohustusest.

Raua sauna kodulehekülg annab teada, et neid saab külastada ainult siis, kui on esitada koroona läbipõdemise või vaktsineerimise tõend koos isikut tõendava dokumendiga. Kiirtesti tegemise võimalust kodulehekülg ei maini.

Kiirtest tehtud, tuli umbes kümme minutit oodata, et tulemus teada saada. Samal ajal astus piletikassa juurde veel üks vene keelt kõnelev saunaline, kel samuti koroonatõendit näidata ei olnud. Tallegi pakkus teenindaja tasuta kiirtesti. Ja seda sugugi mitte salamisi, sosistades, vaid kõigile kuuldavalt.

«Teie tulemus on käes!» hüüdis teenindaja Postimehe esindajale. See oli negatiivne. Võis minna leili viskama.

Küsimusele, kas tehtud testi võib kaasa võtta, vastas teenindaja, et testi kaasa ei anta, kuna mujal seda nagunii ei aktsepteerita.

Elutähtis teenus

Sildid Raua tänava saunas Tallinna kesklinnas ei räägi sõnagi pakutavast kiirtestist.
Sildid Raua tänava saunas Tallinna kesklinnas ei räägi sõnagi pakutavast kiirtestist. Foto: Tairo Lutter

Eile lõunaajal ütles Raua sauna üldnumbril vastanud töötaja, et igaüks, kes sauna tuleb, saab teha tasuta kiirtesti. Tema öeldut kinnitas ka sauna juhataja Aleksandra Pavlova. Postimehe küsimusele, miks neil pääseb sauna kiirtestiga, kui kõikjal mujal tuleb teenindusasutustesse saamiseks esitada immuniseerimistõend, vastas Pavlova, et «saun on eluvajalik teenus nendele, kes seda kodus ei saa kasutada ehk kellel kodus ei ole pesemisteenust».

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles, et eriloa, mis annab võimaluse kasutada Covid-tõendi asemel kiirtesti, saab anda üksnes valitsus, kuid terviseametile teadaolevalt ei ole sellist eriluba ühelegi saunale antud. «Covid-19 tõendi kohustus kehtib kõigile avalikele ruumidele ühetaoliselt, mille hulka kuuluvad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad,» seletas Kaas. «Taolise erandi andmine ühele asutusele ei oleks põhjendatud.»

Küll aga kehtib üldine erand kohaliku omavalitsuse korraldatud sotsiaalteenuse osas, lisas Kaas. Teisisõnu: Covid-19 tõendit ei kohaldata kohaliku omavalitsuse korraldatud saunateenusele, mida pakutakse inimestele, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad. «Tegemist on esmavajaliku hügieenitingimuste tagamisega, mistõttu ei saa sellele seada täiendavaid tingimusi,» lausus Kaas.

Raua tänava sauna hubases fuajees tervitab külastajat kloorihaisu asemel soe sööklaslik sumin.
Raua tänava sauna hubases fuajees tervitab külastajat kloorihaisu asemel soe sööklaslik sumin. Foto: Tairo Lutter

Tallinna abilinnapea Betina Beškina argumenteeriski, et kuna pealinnas elab palju üksikuid pensionäre ja teisi inimesi, kellel ei ole kodus tingimusi pesemiseks, on saunateenus neile elulise tähtsusega. «See on paljudele ainus võimalus baashügieeni tagamisel,» lausus ta. «Kõigil inimestel peab olema võimalik end pesta.» Sellest tulenevalt lubab tema sõnul osa saunu Tallinnas inimesi pesema ka kiirtesti negatiivse vastuse järel.

Kuid Postimehe esindaja käik Raua sauna, seal nähtud Covidi-tõendita külastajale pakutud kiirtest ning sauna teenindaja ja juhataja ütlused kinnitavad, et Raua sauna töötajad pakuvad kohapealset kiirtesti kõigile, selgitamata välja, kas külastajaks on ikkagi inimene, kellel kodus pesemisvõimalust pole.

Oluline nimekiri

Terviseameti esindaja Kaas pidas lubamatuks olukorda, kus iga juhuslik inimene astub suvalisel hetkel sauna sisse ja väidab, et tal pole kodus pesemisvõimalusi, ja seab selle ettekäändeks, et tõendikohustusest kõrvale hiilida. «Erand kehtib üksnes juhul, kui on tõendatud inimese reaalne vajadus taolise teenuse järele,» ütles ta. «Sellise teenuse vajadust saab kinnitada kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.»

Tallinna Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Toomas Pirn seletas, et Kesklinna valitsuse hallatava Raua sauna vähekindlustatud isikute pesemisnurgas pesemisvõimaluse kasutamiseks peaks teenust vajav isik, näiteks kodutu või koduse pesemisvõimaluseta inimene, pöörduma sotsiaalhoolekande osakonna poole, kes edastab seejärel abivajaja andmed sauna, et too saaks siis pesema minna.

Raua tänava saun Tallinna kesklinnas ei nõua külastajatelt immuniseerimistõendit.
 
Raua tänava saun Tallinna kesklinnas ei nõua külastajatelt immuniseerimistõendit.  Foto: Tairo Lutter

Terviseameti esindaja Kaas ütles, et saunateenuse pakkuja tohib lubada Covid-19 tõendit kontrollimata sisse üksnes need inimesed, kes on kantud sotsiaalhoolekande osakonna koostatud nimekirja. «Asjaolu, et saunateenuse pakkuja on kehtestanud täiendavalt kiirtestimise nõude, ei tähenda, et seda põhimõtet võiks laiendada kõigile külastajatele,» lisas ta.

Kuivõrd linnavalitsuse esindajate selgitustest nähtus, et pensionäridele ja teistele isikutele saunateenuse pakkumisel ei ole tegemist sotsiaalteenusega, palus Postimees linnaametnikel nimetada õigusakt, mis lubab pensionäridel ja teistel külastada sauna kiirtesti alusel, st neile erandit tehes. Vastus jäi saamata. Postimees ei leidnud Eesti tippjuristi kaasates Tallinna linnavalitsuse lehelt õigusakti, mis sätestab saunateenuse kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja korra. Kui sellist õigusakti ei ole, tähendab see, et saunateenust ei saaks pidada sotsiaalteenuseks sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses.

Küll on linnavalitsuse kodulehel kirjas järgmine: «Saunateenus on mõeldud inimestele, kelle elukohas puuduvad pesemisvõimalused või need ei vasta inimeste vajadustele (näiteks ei ole võimalik kasutada vanni) või ei saa neid muul põhjusel kasutada. Saunateenust pakutakse Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuses ja linnaosade sotsiaalkeskustes ning sotsiaalmajades.»

Samas ei ole kusagilt lugeda, et Raua saun pakuks sotsiaalteenust. Kodulehel on Raua saun märgitud samasuguse teenusena nagu Nõmme muuseum või Kadaka staadion.

Juriidilise väitluse taustal jääb aga teiste teenusepakkujate õiglustunnet riivavaks asjaolu, et Raua saun pakub külastajatele kiirtesti tegemise võimalust – mida teised ettevõtted valitsuse korraldusega kehtestatud reeglitest tulenevalt teha ei saa – kõigile, kes seda tahavad. Teisisõnu: Raua saun teeb erandi igaühele, kes seda soovib.

Terviseameti esindaja Kaas resümeeris, et kuivõrd valitsuse korraldus näeb ette konkreetse erandi, millal võib jätta Covid-19 tõendi kontrollimata, ei saa ükski teenusepakkuja, sh Raua saun, seda erandit iseseisvalt laiendada.

Kaas lubas, et terviseameti Põhja regionaalosakond võtab Raua saunaga ühendust ning selgitab valitsuse korraldusega kehtestatud põhimõtteid. «Kiirtestimine võib olla kasutusel täiendava meetmena, kuid seda ei saa rakendada Covid-19 tõendi alternatiivina,» kinnitas ta.

Pesemisvõimalusest ilma jätmine oleks ülekohtune

Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm (KE).
Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm (KE). Foto: Eero Vabamägi

Vastab tõele, et Kesklinna valitsuse hallatav asutus Raua saun on võimaldanud kasutada saunateenust ka kiirtesti alusel, arvestades asjaoluga, et Tallinnas elab palju inimesi, kellel kodus pesemise võimalused puuduvad. Seega on saunateenuse kasutamine neile hädavajadus. Seetõttu otsustasime võimaldada kasutada saunateenust lisaks Covid-19 tõendile ka kiirtesti alusel, et inimesed puuduliku hügieeni tõttu ei tõvestuks.

Tuleb tõdeda, et üsna paljud inimesed on vaktsineerimata mitte meelsusest tulenevalt, vaid terviseprobleemide tõttu – selle eest neid pesemisvõimalusest ilma jätta oleks ülekohtune.

Kinnitame, et kiirtestimise võimalust on kasutanud [Raua saunas] vähesed, enamik saunakülastajaist on varustatud Covid-19 tõendiga. Samuti mööname, et saunaruumid ei ole iial, ka mitte nädalavahetustel ülerahvastatud. Seega oleme teinud kõik endast oleneva saunakülastajate ohutuse tagamiseks ja samas kodanike baasvajaduste rahuldamiseks.

Märksõnad
Tagasi üles