Antti Tooming.
Antti Tooming. Foto: Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeeriumi uus asekantsler on Antti Tooming

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakasutuse asekantsler on teisipäevast Antti Tooming. Tema pädevusvaldkonnas on merekeskkonna ja vee kaitse ning kasutamine, välisõhu- ja kiirguskaitse.