R, 9.12.2022

Sadama trammiliini murekohaks on kiirus ja peatused

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Sadama trammiliini murekohaks on kiirus ja peatused
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Lisaks praegusele Hobujaama peatusele soovivad inimesed Hobujaama trammipeatust ka rajatavale trammiliinile.
Lisaks praegusele Hobujaama peatusele soovivad inimesed Hobujaama trammipeatust ka rajatavale trammiliinile. Foto: Postimees
  • Lähiaastate suurim taristuehitus toimub projekteerimistingimuste alusel
  • Abilinnapea soovib edaspidi detailplaneeringu algatamist
  • Trammitee ehitamisega läheb kiireks

Eile Kesklinna valitsuses toimunud Vanasadama ja lennujaama vahelise trammiliini projekteerimistingimuste arutelul olid peamised küsimused peatuste asukoht ja tulevase ühenduse kiirus.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on tegu teise trammitee rajamisega pärast Eesti taasiseseisvumist. «Sellega paralleelselt oleme hakanud mõtlema ka järgmiste sammude peale Tallinna trammivõrgustiku arendamisel. Linn on tellinud viis trammiteede eskiisi ja ma usun, et juba varsti saame rääkida ka järgmiste trammiliinide projekteerimistingimustest,» ütles Svet.

Avalikul väljapanekul olnud projekteerimistingimuste eelnõule laekus 14 ettepanekut ja vastuväidet. Arutelu juhtinud Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner ütles, et mõned vastuväited puudutasid asja menetluslikku külge ehk seda, miks ei algatatud uue trammiliini rajamiseks detailplaneeringut, vaid mindi projekteerimistingimuste teed.

«Kuna tegemist on trammiteega, mis vastab Tallinna üldplaneeringu strateegilistes eesmärkides seatule ja on kooskõlas puutumuses olevate maaüksuste detailplaneeringutega ning trammitee kulgeb transpordimaal ja avalikult kasutatavatel aladel, siis sellest tulenevalt valitigi selline menetlemisviis nagu projekteerimistingimused. Ja kuna on tegu kõrgendatud avaliku huviga rajatisega, siis oli projekteerimistingimuste eelnõu ka avalikul väljapanekul,» selgitas Palsner.

Vaja olnuks detailplaneeringut

Linnaplaneerimise valdkonda juhtiv abilinnapea Madle Lippus ise eilsel arutelul ei osalenud, kuid tema hinnangul tuleks selliseid suuri otsuseid teha detailplaneeringute kaudu. «See on laiema arutelu koht, kuidas peaks Tallinnas linnaruumi planeerima. Ka Rävala puiestee läbimurret taheti teha projekteerimistingimustega ning see pole minu meelest õige,» ütles Lippus.

Ta lisas, et mõistab, et euroraha ärakulutamiseks on kindel tähtaeg, mis sunnib trammitee ehitamisega kiirustama, kuid edaspidi tuleks nii suurte asjade puhul siiski detailplaneering algatada.

Trammipeatus on esialgu plaanitud Laikmaa tänavale Viru keskuse ette. Järgmine peatus on kavandatud Ahtri tn 3 kinnistule. Kolmas peatus tuleb A-terminali ette. Sellele järgneb Tallinna Sadama kinnistule jääv A-terminali esine peatus. Hobujaama tänav on eelnõu koostajate hinnangul trammipeatuse jaoks liiga kitsas.

Peatuste asukohad võivad muutuda

Hobujaama või mitte?
Hobujaama või mitte? Foto: Madis Veltman

Palsneri sõnul leitakse trammipeatustele sobivad asukohad projekteerimise käigus. Keskkonna- ja kommunaalameti projektide ja planeeringute menetlemise osakonna juhataja Tiina Leetmaa selgitas, et projekteerimistingimuste taotlusega kaasas olnud skeem oli vaid esialgne dokument ning kõik lahendused, sealhulgas ka trammipeatuste asukohad, määratakse ehitusprojekti koostamise käigus. «Nii see paraku on, sest projekteerimistingimuste koostamise käigus meil ei ole täit ülevaadet kõikide tehniliste üksikasjade, kinnistupiiride ja olemasoleva linnaruumi üksikasjade kohta sellisel määral, et juba taotluse esitamise käigus peatuste asukohad lõplikult fikseerida,» lausus Leetmaa.

Ta lisas, et linnavolikogu eestvõttel läheb uuesti käiku ka vahepeal kõrvale heidetud Peatänava projekt ja pole välistatud, et selle raames mõeldakse välja tehniline lahendus, kuidas on võimalik ka Hobujaama tänavale trammipeatus teha. «Kui vaadata algset Peatänava projekti, siis Hobujaama tänava lahendus oli Peatänava teise etapina täiesti päevakorras. Linn ei välista sinna peatuse rajamise võimalust,» ütles Leetmaa.

Küll aga on kommunaalameti hinnangul kavandatavad trammipeatused üksteisest optimaalsel kaugusel, mida muuta pole otstarbekas.

Ettepanekute tegijad muretsesid ka tulevase trammiliini kiiruse pärast. Nimelt näitas 2019. aastal valminud Egis Raili uuring, et tulevase trammiliini kiiruseks kujuneb umbes 14 km/h, kusjuures Hobujaama tänava lõigus on ühenduskiirus umbes 10 km/h. Tallinna ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahelises lepingus on aga öeldud, et Vanasadama ja lennujaama vaheline ühendus peab olema kiire ja mugav. Üks ettepanek oligi seada fooride prioriteedid trammidele sobivaks ning luua trammidele eraldi koridorid, kus nood saaksid takistusteta sõita. Peale selle sooviti, et soovitud sihtkiiruse eesmärk võiks olla projekteerimistingimustes välja toodud.

Sadamasse puid ei istutata

Kesklinna valitsuse enda ettepanek oli istutada Porto Franco ja Admiraliteedi basseini vahele jäävale Kuunari tänavale puid, nii et need jääksid trammitee ja jalgrattatee vahele. Paraku kuulub see tänav Tallinna Sadamale. Kesklinna vanem Monika Haukanõmm ütles, et sellel alal on Admiraliteedi basseini kai tugevdusankrud ja muu tehniline taristu, mille tõttu on sadam esitanud nõudmise, et nii trammitee kui muud rajatised peaksid Admiraliteedi basseini servast võimalikult kaugel olema. Küll aga nõustus sadama esindaja sinna konteinerhaljastuse paigutamisega.

Järgmiseks saadetakse eelnõu kõigile arvamusi ja ettepanekuid esitanud isikutele ning kui vastuväited lahenevad, läheb eelnõu kehtestamisele. Svet ütles Postimehele, et uue trammiliini rajamise hinnanguline maksumus on 39,25 miljonit eurot ning selle ehitus peab lõppema hiljemalt 2024. aasta juunis.

Vanasadama-lennujaama trammiliin

Pikkus: 4 kilomeetrit

Peatused: eeldatavalt 4 uut peatust

Hinnanguline kogumaksumus: 39,25 miljonit eurot, sellest:

  • Euroopa Liidu rahastus 26,3 miljonit eurot
  • linna osalus 12,9 miljonit eurot
  • riigi panus 58 500 eurot
Ehitustööde algus:

2022. aasta teine pool

Ehitustööde lõpp: hiljemalt 2024. aasta juuni

Allikas: Tallinna linnavalitsus

Märksõnad
Tagasi üles