Valitsus andis keskkonnaminister Keit Pentusele  volitused allkirjastada Luksemburgiga sõlmitud saastekvoodi müügilepingu muudatused, mille kohaselt saab saadavat tulu kasutada lisaks kortermajade renoveerimisele ka eramajade energiasäästlikkuse tõstmiseks.

Tellijale