Sanatooriumi pargis oli eile mitmel pool puude küljes ülekutseid anda allkiri petitsioonile pargi kaitseks ja sellega oli eilseks ühinenud 780 inimest. Allkirjade kogumise algatasid Eesti looduskaitse selts, Eesti Metsa Abiks ja Eesti keskkonnaühenduste koda sooviga, et Tartu linnavalitsus ajaloolis-kultuuriloolise Sanatooriumi pargi säilitaks tervikliku pargina.
Sanatooriumi pargis oli eile mitmel pool puude küljes ülekutseid anda allkiri petitsioonile pargi kaitseks ja sellega oli eilseks ühinenud 780 inimest. Allkirjade kogumise algatasid Eesti looduskaitse selts, Eesti Metsa Abiks ja Eesti keskkonnaühenduste koda sooviga, et Tartu linnavalitsus ajaloolis-kultuuriloolise Sanatooriumi pargi säilitaks tervikliku pargina. Foto: Margus Ansu

Sanatooriumi pargi kaitsmise vajaduse teadvustamine ja arutamine võiks olla linnale olulise tähtsusega küsimusena arutelul Tartu volikogu järgmisel istungil, leiavad volikogu esimehele saadetud ettepanekus 19 Tartu volikogu liiget, kes esindavad erakondi EKRE, Eesti 200 ja Keskerakond.

Need 19 volinikku paluvad sissejuhatavate ettekannete ärakuulamiseks ning järgnevaks aruteluks kavandada kuni kolm tundi.

Mitmesugused väärtused