Stepan Karja
Stepan Karja Foto: Margus Ansu

Kas ei tunduks veider, kui mingi kauba reklaam soovitaks tutvuda ostuga tähelepanelikult alles kodus? Kuid ravimite reklaamid ütlevad päevast päeva: lugege hoolikalt ravimi pakendis olevat infolehte – justkui oleks internet ravimite infoga veel leiutamata. Loogilise jätkuna soovitab teabeleht küsida arstilt või apteekrilt, kuidas tarbetut ravimit ära visata (nii ongi trükitud!).

Tõenäoliselt üleeuroopalise trafareti järgi koostatud ravimite infolehed ei tundu inimsõbralikena, pigem väljendavad jahedust ja eluvõõrast ametkondlikkust ning mõnikord eeldavad ravimi kasutajalt meditsiini- või farmaatsiaalast haridust.