Iga mõne aja tagant «avastatakse» kentsakad Eesti kohanimed nagu Litsmetsa või Munalaskme. Huvi nimede vastu ei ole omane vaid eestlastele, samasuguseid kummalisi nimesid leidub paljudel rahvastel. Kohanimed on tõepoolest valdavalt n-ö rahva pandud. Nende vanem kiht viitab iseloomustades või kirjeldades sageli maastiku- ja põllumajandussõnavarale, näiteks Soosaare, Lubja või Jalalõpe (jalg kui põllu osa).

Päris paljud koha- ja isikunimed kattuvad omavahel. Sageli ei piisa aga nende seostamiseks tänapäevaste nimekandjate teadmistest ega ka sellest, millest on rääkinud nende esivanemad. Appi tuleb võtta arhiividokumendid ning lisaks neile ka erialane oskusteave.

Facebook
Comments