Illustratsioon: Montaaž: Eero Barndõk

Fennougrist Kulle Raig võrdleb soomlaste ja eestlaste käitumistavasid ning leiab, et huvitav on soomlaste siiani püsiv arvamus, justkui oleksid eestlased kuidagi euroopalikum rahvas kui soomlased.

Facebook Twitter
Comments