Tänavu juunis tegi Postimees ajakirjandusliku eksperimendi. Ajakirjanik Meinhard Pulk saatis kõikidele ministeeriumidele küsimuse, milliseid siseauditeid on ministeeriumid sel aastal teinud ja mis on veel plaanis ning jätkuküsimusena küsis välja mõned auditiaruanded, mis seaduse järgi peaksid pärast kinnitamist asutuse juhi poolt olema avalikud. Ametnike reaktsioonid ajakirjaniku päringutele andsid märku sellest, et pooltes ministeeriumides vohab ülesalastamise harjumus.

Avaliku teabe seaduse järgi on asutustel keelatud juurdepääsu piirata «teabevaldaja töö või tööedukuse aruandeid ning andmeid ülesannete täitmise kvaliteedi ja juhtimisvigade kohta» (§ 36 lõige 1 punkt 5). Ka võivad asutused siseauditi aruandeid salastada ainult «enne kinnitamist asutuse juhi poolt» (§ 35 lõige 1 punkt 18).

Seega peaksid ministeeriumide ja teiste riigiasutuste siseauditi aruanded olema avalik teave, kui need ei sisalda ositi mõne muu sätte alusel salastatud infot. Aga ka sellisel puhul on teabe valdajal kohustus anda juurdepääs dokumendi nendele osadele, mis juurdepääsupiiranguga teavet ei sisalda.