Lehmi on vaja, palju lehmi. Muidu kodumaist rohegaasi ei saa. Sajast lehmast ei piisa, ka viiesajast mitte. Hea, kui neid on vähemalt tuhat.

Siis suudavad nad toota nii palju sõnnikut, et sellest tasub juba gaasi teha. Gaas läheb aga järjest rohkem hinda.

Keset Eestit Türi lähedal Oisus ja selle ümbruses mäletseb ja roojab neljas Estonia laudas koguni kolm tuhat lüpsilehma, lisaks teist sama palju noorloomi. See tähendab, et Oisu biogaasijaam on gaasi tootmiseks vajaliku toorainega pidevalt varustatud.

Selliseid jaamu, mis teevad gaasidefitsiidi ajastul Eestis loomade väljaheidetest ja igasugu biojäätmetest gaasi, on viis. Need annavad ligi viis protsenti Eestis tarbitavast maagaasist, aga selle protsendi saaks viia 20ni, kui rajada lähiaastatel veel 15 samasugust jaama, nagu näiteks Oisul, väidab Eesti Biogaasi tegevjuht Kristjan Stroom.