Heidutusloogikal tervikuna, mida küll julgeoleku-uuringud on valdavalt üritanud ratsionaalsena mudeldada, on ilmseid ühisjooni homöopaatiliste rituaalidega – nii peaks heidutuse väljakuulutamine ja taotluslik praktiseerimine juba iseenesest teenima vastaspoole kavatsusi mõjutada püüdvat eesmärki.

Nii nagu «armastus» on ka «heidutus» sümboolselt laetud sõna, aga praktikas ennekõike siiski tegu. Nagu suveräänsuse ja autoriteedigi puhul, teevad heidutuse tajutavaks ja «tegelikuks» rituaalid, milleta see jääks vaid teoreetiliseks abstraktsiooniks. Heidutuse rituaalid ulatuvad poliitilistest deklaratsioonidest vägede ja relvasüsteemide eel- või ümberpaigutamiseni.

Facebook
Comments