N, 2.02.2023

Kadunud 8500 hektarit võib põllumeeste toetusi vähendada

Kadri Suurmägi
, toimetaja
Kadunud 8500 hektarit võib põllumeeste toetusi vähendada
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3
Kõige keerulisem on neil, kes on tootmis­suunda muutnud ja karjakasvatuse asemel rohkem vilja kasvatama hakanud.

 
Kõige keerulisem on neil, kes on tootmis­suunda muutnud ja karjakasvatuse asemel rohkem vilja kasvatama hakanud.  Foto: Mailiis Ollino

Eesti on mitu aastat kimpus rohumaade tagasirajamise kohustusega ja sellest ei pääse põllumehed ka järgmisel aastal. Perioodil 2023–2027 on olukord aga teistsugune: kui varem võis kohustuse täitmata jätmisel väheneda rohestamise toetus, siis edaspidi on see osa baasnõuetest, mis tähendab, et karistused on karmimad.

Püsirohumaade osakaal ei tohi üheski Euroopa Liidu riigis käesoleval perioodil väheneda üle 5% võrreldes 2015. aastal kindlaks määratud võrdlusarvuga. Mullu oli see Eestis 6,65%, seega püsirohumaid pidi tagasi rajama ligikaudu 330 põllumajandustootjat, kusjuures maksimaalne kohustus taotleja kohta oli 270, minimaalne 0,01 hektarit. Keskmiselt tuli tootjatel tagasi rajada 8 hektarit rohumaid.

Selleaastane seis on veel teadmata – andmete esitamise tähtaeg Euroopa Komisjonile on 15. detsember, küll on aga PRIA-l kohustus pidada arvestust püsirohumaa säilitamise kohustuse täitmise üle ja amet teeb vaheanalüüsi suve keskel, kui on lõppenud pindalatoetuste taotluste esitamine. Esialgsetele andmetele tuginedes on püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastaga vähenenud 9,5% ehk lihtsamalt – puudu on ligikaudu 8500 hektarit säilitatavaid püsirohumaid.

Maaeluministeeriumi maakasutuspoliitka osakonna nõunik Veronika Vallner-Kranich rõhutab, et tegu on esialgsete andmetega, aga selline vähenemine kinnitab järjekordselt asjaolu, et Eestis on jätkuvalt raskusi selle kohustuse täitmisega ning ees ootab juba viies kord püsirohumaa tagasirajamisega seotud reeglite rakendamist.

Olukord muutub

Veronika Vallner-Kranichi sõnul ei saa pidada seda üldlevinud mustriks, aga kui vaadata tagasi viimastele aastatele, siis praegu lõppeval eelarveperioodil läks nii mõnigi põllumees seda teed, et nn rohestamise toetuse puhul maksis pigem trahvi, aga jättis teadlikult tagasi rajamata püsirohumaa või -maad, mille kasutusotstarvet on muudetud, saades rohestamise toetuse vähendamise.

Märksõnad
Tagasi üles