Olles lummatud koolide edetabelitest ja vastuvõtulävenditest, kipub ununema asjaolu, et haridusalased mõõtmised on üks keerukas valdkond. Esmajärjekorras tuleks aga läbi arutada kaalukaimate eksamite hindamise täpsus, kirjutab Tartu Ülikooli emeriitdotsent Olev Must.

Üsna sagedane on praktika, kus testide läbiviimise järel esitatakse tulemusena näiteks õigete vastuste protsent (kõikidest esitatud ülesannetest). On ilmne, et taolise lähenemise korral on testitava omadused üsna tagaplaanil. Saadud tulemused on suuresti sõltunud kasutatud ülesannete kogust ja on selle kogu koostajate nägu.

Facebook Twitter
Comments 4