Raul Veede 
MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse liige
Raul Veede MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse liige Foto: SCANPIX

Tulihingelised kapitalistid võivad ju loosungeid nagu «Kunst kuulub rahvale» leninlikeks iganditeks pidada, aga vähemalt paistab rahvas tänaseni nii arvavat, sõltumata vanusest ja haridusest.