Tööinspektsiooni andmetel esitasid töötajad 2011. aastal töövaidluskomisjonidele 2628 avaldust (2010. aastal – 3570).