Vastupidi jutule, nagu oleks kõik väikesed koolid maal kinni pandud, ütleb haridusstatistika, et Eestis on vähemalt paarsada sellist põhi- või algkooli, kus õppureid alla saja. Pühajärve kool, mida Otepää vald tahtis tänavu sulgeda õpilaste vähesuse pärast, kuulub 90 lapsega selles võrdluses üldse mitte väikeste, vaid suuremate sekka.

Tellijale Tellijale