Rektoriks pürgijaile on tähtsad teadus ja inimesed

Toivo Maimets

FOTO: SCANPIX

Täna on viimane päev Tartu Ülikooli rektorikandidaatide esitamiseks, uus rektor valitakse 31. mail.
 


Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Toivo Maimets, Mart Ustav ja Volli Kalm lubavad ametisse asudes tugevdada ülikoolisisest koostööd, luua paremad tingimused teadustööks, tõusta regiooni parimaks ülikooliks ja Eesti arvamusliidriks.

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktori, professor Toivo Maimetsa meelest peab Tartu Ülikool järgneva viie aasta jooksul saama erialasid loominguliselt siduvaks akadeemiliseks vabariigiks, mis juhib liidrina Eesti ühiskonnas toimuvaid protsesse, on silmapaistev maailma teadusruumis ning parim koht eneseteostuseks ja arenguks oma liikmetele.

Biomeditsiinitehnoloogia professori akadeemik Mart Ustavi soovi järgi peab Tartu Ülikool muutuma Euroopas soovitud kohaks akadeemilise karjääri alustamisel, jätkamisel ja professionaalsel eneseteostusel. Tulevikus peaks ülikooli regionaalne mõjusfäär katma peale Eesti veel Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Loode-Vene­maa.

Eesti Teadusagentuuri juht, rakendusgeoloogia professor Volli Kalm seaks fookusesse ülikoolis töötavad inimesed, hindamaks ja stimuleerimaks akadeemilist nõudlikkust, innovatiivsust ja mitmekülgsust. Kalmu nägemuse järgi vajavad noored talendid erikohtlemist näiteks juhendamise ja teiste stiimulite kaudu.

Peale inimeste väärtustamise on Kalmu sõnul oluline teadus- ja rahvusülikooli funktsiooni täitmine. Ülikool koostab Kalmu juhtimise all prognoosi «Eesti 2030» ja määratleb, millisesse valdkonda saab TÜ enim panustada.
------------------------------------------------------------

Rektorikandidaatide põhiteesid

Tagasi üles