Andry Krass
Andry Krass Foto: Erakogu

Viimase kuu jooksul varisenud hoonekonstruktsioonid on tõstnud taas avalikkuse teravdatud tähelepanu alla hoonete ohutusega seotud küsimused. Peamise kõlama jäänud järeldusega, et meid ümbritsevad hooned ei ole kaugeltki nii ohutud, nagu me seda soovime, tuleb kahtlemata nõustuda. Siiski on hoone ohutuse tagamine mitmetahulisem ning selle eest vastutajate ring laiem, kui viimase aja juhtumeid kajastanud ajaleheartiklitest ja telereportaažidest nähtub.