Tartu Ülikool valmistub viimaseks eksmatrikuleeritud tudengite tagasivõtmiseks, seni vastu võetud enam kui neljasajast üliõpilasest on otsustanud ülikooli taas pooleli jätta juba ligi 13 protsenti.