Foto: Eero Barndõk

Lähiaastakümnete üks trend hariduses saab olema infotehnoloogia mõju kasv. Paljudele näib see pikemata hea asi. Laste armastus ilusate tehnovidinate vastu motiveerib õppima, kangastuvad väiksemad trükikulud õpikutele ja raske koolikoti kadu. Vähem selged on suhtumised põhimõttelistesse küsimustesse: näiteks, kas tuntav osa haridusprotsessist saaks toimuda netis või leevenEks ääremaade probleemiD, arutleb filosoof Tiiu Hallap.