Foto: SCANPIX

Sotsiaalministeerium teeb ettepaneku muuta seadust nii, et kutseliste autojuhtide tervisekomisjoni lubataks sisearstide asemele kas pere- või töötervishoiuarstid.