Keskkonna poolelt on küsimus sobivuses maastikku, vaja on teha geoloogilisi uuringuid koos meetmetega erosiooni vältimiseks mäenõlval. Samuti on planeeringu alal 2,6 hektarit Natura 2000 elupaiku, kuhu peale me kindlasti ei luba ehitada, kirjeldas keskkonnaameti positsiooni radari ehituse suhtes Põlva-Valga-Võru regiooni keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist Rein Kalle.