Uue õppekavaga pandi põhikooli viimastele klassidele kohustus koostada loovtöö, mis on ka põhikooli lõpetamise tingimuseks, ent töömahuka ja sageli ka kulutusi nõudva ülesande täitmiseks riik koolidele lisaraha ette näinud ei ole.

Facebook
Comments