Foto: Urmas Nemvalts

Matemaatika ainemahu muutmist gümnaasiumis kahetasemeliseks – 8 või 14 kursust – võiks vaadelda kui kompromissi ühiskondlike vajaduste ja iga õpilase isikliku võimekuse vahel.

Facebook Twitter
Comments